Droppslangsmontering

När slangen läggs ut är det viktigt att det inte blir veck på slangen. Runda hörnen så att slangen inte viks, alternativt köp till extra vinkelkopplingar och använd i hörnen. Som start på droppslangen används någon av kopplingarna med utvändig gänga.
Om vattenuttkastaren har högre tryck än 4 bar så är det att rekommendera att köpa till en tryckreducerare som man gängar på på startkopplingen med utvändig gänga, (gängtape måste användas som tätning) för att i andra änden sätta en snabbkoppling med R20 utvändig gänga (DD 321W) se nedan.

 

 

Droppslangsmontage Montageexempel med Vinklar och T
Droppmontage Montage med runda böjar

Droppslangsförankring finns att köpa till, vilket underlättar fixering när man lägger ut slangen.
Om rabatterna  har kantsten, plåt eller liknande som avgränsare, läggs första slingan av slangen ut så nära avgränsningen som möjligt. När det gäller droppbevattning av häck så läggs slangen ut så nära häcken som möjligt.

Innan ändstoppet monteras kan det vara bra att göra en renspolning av slangen så att all ev. montagesmuts spolas bort.

Vi rekommenderar att köpa till någon extra skarv att ha på hyllan om olyckan skulle vara framme när man tex. rensar ogräs. 
Då är det lätt att laga slangen med hjälp av skarven.

Droppslangsstart med tryckregulator Droppslangsstart med tryckregulator Droppslangsstart med tryckreducerare
Droppslangsstart Droppslangsstart Droppslangsstart utan tryckreducerare