Gräsmattor innebär i allmänhet större ytor. Då är spridarbevattning det mest praktiska och kostnadseffektiva valet av bevattningsanläggning. En permanent anläggning med pop-up spridare är det självklara valet.
Spridarna grävs ner och höjer sig ovan jord när vattentrycket släpps på. Därmed blir bevattningssystemet osynligt när det inte används. Gräsklippning kan ske obehindrat när spridarna är i nerfällt läge.

Att tänka på är att inför senhösten och vinter ska anläggningen blåsas med tryckluft för att förhindra sönderfrysning.

 

 

Pop-Up MP Rotator
Pop-up PGJ
Pop-up PGJ_1
Pop-Up