Köpvillkor

Försäljningsvillkor
Dessa försäljningsvillkor är tillämpliga om svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkunder gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen, och för företag gäller köplagen.

Beställningsvillkor
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att WaterBoys lider ekonomisk eller annan skada, kommer att polisanmälas.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning alternativt mot faktura 10 dgr (inkl moms) såvida ej annat avtalats.  Fraktkostnad tillkommer. WaterBoys råder ej över prisförändringar på marknaden, därför kan prisjusteringar förekomma. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

Betalning
Betalning sker enkelt och säkert med Payson, alternativt Faktura Läs mer om
Payson här: www.payson.se. Väljs Faktura som betalningsalternativ är betalningsvillkor 10 dagar, en admin avgift (25 :-) tas ut.

Leveranstider och leveranser
Varor som ingår i WaterBoys sortiment på hemsidan kan i normala fall levereras inom 2-7 arbetsdagar, med reservation för ev. slutförsäljningar.
Alla leveranser sker i huvudsak med Schenker. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress och mobilnr som uppgivits till WaterBoys är korrekt, Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror kan bli slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden via mail. Som kund har du alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager. 

Ändring av order och avbeställnig
Kund kan framtill den punkt order utlevererats utan kostnad ändra/avbeställa sin order. Notera att order som redan levererats ej kan ändras.
Obs gäller ej beställningsvaror. Avbeställning efter det att ordern skickats är ej möjlig. Du som kund är skyldig att motta försändelsen.

Ej utlöst paket
Om paket ej hämtas så kommer kund att belastas frakt tur och retur. Utöver detta uttages en avgift för administration motsvarande 10% av varuvärdet, dock lägst 250: - inkl. moms.

Distansavtalslagen
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att utnyttja ångerrätten enligt Distansavtalslagen mailar du till oss orsak till retur och faktura nr. Retur enl. Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund möjlighet att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas oöppnad. Om varor man beställt ej kan användas på avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkänns ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 15 % av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Garantier
Garanti 1 år från inköpsdatum om inget annat är överenskommet. Garantin omfattar reperation av fabrikationsfel, alternativt ersättning med ny vara. Garantin gäller inte vid sönderfrysning eller yttre åverkan. Garantianspråket kan aldrig överstiga den för produkten erlagda köpesumman. Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. När reklamation efter garantitiden har passerat är det köparen som skall påvisa att felet man anmärker fanns redan vid leveranstillfället.

Returer
Vid retur vänligen kontakta oss. Om returanledningen är garanti, eller reklamation, och fel ej kan påvisas, pga. otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, t.ex. pga. ovarsamt eller felaktigt handhavande, utgår hanteringsavgift + kostnader för leverans tur och retur. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.


Skydd av personuppgifter GDPR 
I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice via mail: boys@waterboys.se. Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

25:e maj 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler och gäller då inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. 
Hos WaterBoys AB är är vår VD dataskyddsombud. Har du frågor kring hur vi behandlar din information? Kontakta oss på mail: boys@waterboys.se alternativt ring 0472-104 80 så hjälper vi dig.